What's happening?

Ray Donovan PL: 3x8

Tulipany

Ray spotyka się z ojcem Romero, a pogróżki ze strony Minassianów skłaniają Mickeya do rozważenia współpracy z policją w zamian za ochronę.

Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Ray Donovan: s3 e8 PL
Aug. 30, 2015
Udostępniono0